Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 82 (celkem: 187629)

MŠ Králec - Zahradní slavnost

Z A H R A D N Í  S L A V N O S T

V pátek 14.6.2019

Od 17 hodin

Slavnost je určena všem dětem i rodičům, pro které si děti připravily krátký program. Po vystoupení proběhne pasování předškoláků a volná zábava, je možno i opékání špekáčků. Předškoláci pak pokud budou chtít, mohou přespat ve školce. Ráno si je rodiče do 9 hodin vyzvednou.

Na spaní – karimatka, spacák, polštářek

Na slavnost - prosíme rodiče o drobné občerstvení (sladké, slané, ovoce, zeleninu …..) a špekáčky na opékání.

Děkujeme.


Zpátky