Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 7 (celkem: 241514)

Příměstské tábory Komunitní školy

Sherlock Holmes - 8. - 12. 7. 2019 - naplněná kapacita, již nepřihlašujte!

Divadelní tábor za příběhy z jesenických hor - 22. - 26. 7. 2019

Plášť čaroděje 1. kategorie, s Rumburakem do světa pohádek - 5. - 9. 8. 2019 (v MŠ Králec), nevztahuje se na něj možnost snížené ceny tábora

Cestování časostrojem anglicky i česky - 19. - 23. 8. 2019 - naplněná kapacita, již nepřihlašujte!

Kompletní cena tábora:

Na letošní léto si pro Vás komunitní škola připravila tři příměstské tábory (a jeden externí). Příměstský tábor je organizovaný vždy zkušenými táborovými instruktory, zdravotníkem. Program je koncipovaný jako mix všeho možné (pohybové, akční, klidové, výtvarné, hudební, dramatické a další aktivity). Každý dej je pro účastníky zajištěna plná strava. Základna pro příměstské tábory je budova školy, školní zahrada, hřiště, sokolovna, ale také široké okolí Dolních Studének. Každý den se v době 8:00 - 16:00 o Vaše děti smysluplně postaráme.

Jelikož v tomto roce komunitní škola realizuje projekt na podporu rodičů, kteří chodí do práce, práci si aktivně hledají nebo studují, je pro Vaše děti připravena akční nabídka ceny tábora, a to 500,- Kč (účastníci platí jen nezpůsobilé výdaje projektu). Pro všechny ostatní je cena táborů shoda, a to 1 500,- Kč. Pro sníženou cenu je třeba také trvalé bydliště v obcí MAS Šumperský venkov (Dolní Studénky, Bludov, Libina, Hrabišín, Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Sobotín, Hraběšice, Vernířovice, Rejchartice). Pro více informací se nebojte kontaktovat organizátory (J. Dolníček - 603 984 239)

Pro přijetí dítěte na tábor vyplňte a odevzdejte přihlášku (ke stáhnutí níže) v základní nebo mateřské škole nebo ji pošlete na mail: zs.dolnistudenky@email.cz nebo komunitniskola@dolnistudenky.cz 

Po přijetí přihlášky budete vyzváni k platbě (do 15. 6.) a budete informování o případném vyplnění potvrzení o zaměstnání (v případě nižší ceny).

Více informací Vám podají vedoucí tábora, viz. plakátky